Mavzular

Ortga

Bakalavr uchun mavzular


Халқаро ҳимоядан фойдаланувчи шахсларга қарши жиноятлар: халқаро - ҳуқуқий квалификациялаш масалалари


Инсон ҳуқуқларини халқаро-ҳуқуқий ҳимоя қилиш тизимида саломатликка бўлган ҳуқуқни таъминлаш


Европа Иттифоқида экстремизмга қарши курашнинг ҳуқуқий тартибга солиниши


Спортда инсон ҳуқуқлари: халқаро ҳуқуқий ва корпоратив стандартларнинг ўзаро таъсири


Терроризмга қарши халқаро-ҳуқуқий курашнинг ривожланиш тенденциялари


Дипломатик протоколнинг халқаро ҳуқуқий ва миллий ҳуқуқий жиҳатлари.


Дипломатик ваколатхоналар ва дипломатик агентларга тажовузларнинг олдини олиш бўйича ҳуқуқий ва ташкилий чора-тадбирлар.


Ҳозирги босқичда дипломатик иммунитет ва имтиёзларни таъминлашнинг назарий ва ҳуқуқий масалалари.


Пандемия даврида консуллик муассасалари томонидан ўзбекистонликлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий ва амалий жиҳатлари.


Замонавий халқаро ҳуқуқда дипломатик ҳимоя институти


Замонавий халқаро ҳуқуқда қарши чоралар орқали давлатлар иммунитетининг чекланиши


Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқ ва халқаро гуманитар ҳуқуқнинг ўзаро нисбати


Қуролли тўқнашувлар даврида болаларни ҳимоя қилиш соҳасидаги халқаро ҳуқуқий стандартлар


Давлатларнинг бир томонлама ҳаракатлари халқаро ҳуқуқнинг ёрдамчи манбаси сифатида


Пандемияга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари.


Ўзбекистон Республикасининг халқаро-ҳуқуқий ташаббуслари ва уларни амалга ошириш механизмлари.


Ёшлар ҳуқуқларига оид халқаро-ҳуқуқий стандартлар.


Халқаро ҳуқуқда норма ижодкорлиги ва унда Ўзбекистон Республикаси иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари.


Пандемия даврида давлатларнинг халқаро-ҳуқуқий мажбуриятлари.


БМТнинг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги асосий шартномалари ижросини таъминлашда Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаш роли.


Марказий Осиёда транзит транспорт тармоқлари фаолиятини тартибга солишнинг халқаро-ҳуқуқий масалалари.


Европа Иттифоқи уюшма (ассоцияциялашув) битимларининг ҳуқуқий табиати ва моҳияти.


Халқаро дарёлардан фойдаланишнинг халқаро-ҳуқуқий масалалари.


Марказий Осиёда трансчегаравий дарёлар сувидан фойдаланиш соҳасида халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлик.


Европа Иттифоқида миграция жараёнларини тартибга солишнинг ҳуқуқий асослари.


Европа Иттифоқида фуқароларнинг қонунчилик ташаббусини амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари.


Халқаро меҳнат ташкилотининг конвенцияларининг Ўзбекистон миллий қонунчилигига имплементацияси.


Атроф-муҳитга трансчегаравий таъсирни баҳолашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари.


Халқаро ташкилотлар таъсис хужжатларининг ҳуқуқий мақоми ва юридик табиати.


Европа Иттифоқи асосий органлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари.


Жиноятчиликка қарши курашда Ўзбекистон Республикаси ва Интерполнинг ҳамкорлиги.


Коррупция учун жавобгарликни белгиловчи халқаро нормаларнинг Ўзбекистон миллий қонунчилигига имплементацияси.


БМТ Халқаро судида давлатлар ўртасидаги ҳудудий низоларни ҳал этиш асослари.


Халқаро шартномалар ҳуқуқида қўшимча шартни қўллаш масалалари.


ШҲТ доирасида терроризмга қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари.


Халқаро сайлов ҳуқуқи стандартларининг Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилига имплементацияси.


Чет эл инвесторларининг Ўзбекистондаги имтиёзларининг ҳуқуқий кафолатлари.


Халқаро ҳуқуқда ички континентал давлат мақоми: Ўзбекистон ва Лихтенштейн мисолида.


Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлиги асослари.


Қуролли тўқнашувлар даврида маданий бойликларни муҳофаза қилиш масалалари.


Ўзбекистон Республикасида халқаро ҳуқуқ ривожланишининг назарий ва амалий масалалари.


Ўзбекистон ва Европа Иттифоқи ҳамкорлигининг ҳуқуқий асослари: кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик битимларининг ҳуқуқий табиати.


Халқаро ҳуқуқда иқтисодий чекловчи чоралар (санкциялар) қўллаш: назарий ва амалий жиҳатлари.


Халқаро судлов органларининг халқаро ҳуқуқни ривожланишидаги аҳамияти.


Европа Иттифоқи ташқи савдо алоқаларида бош преференциялар тизими.


Ўзбекистон Республикасининг Халқаро миграция ташкилоти билан ҳамкорлигининг халқаро-ҳуқуқий асослари.


Халқаро ҳуқуқда энергетика соҳасининг ҳуқуқий тартибга солиниши асослари.


Европа Иттифоқи ҳуқуқида норма ижодкорлик жараёни.


Бола ҳуқуқларига оид халқаро стандартларни имплементация қилиш масалалари: Ўзбекистон мисолида.


Халқаро озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасида ФАО фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари.


Европа Иттифоқи асосий органлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари.


Меҳнаткаш-мигрантлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг институционал асослари.


Халқаро ташкилотларда норма ижодкорлик жараёнининг ўзига хос хусусиятлар.


Давлатлар халқаро ташкилотлар ҳузуридаги ваколатхоналарининг халқаро-ҳуқуқий мақоми.


Пандемия шароитида консуллик муассасалари фаолиятининг долзарб жиҳатлари.


Ҳозирги замон халқаро ҳуқуқида қўшимча шартлар (оговорка) институтининг ривожланиши.


Консуллик дипломатиясининг ҳуқуқий жиҳатлари.


Консуллик ҳимояси институтининг ривожланиш босқичлари ва уларнинг ҳуқуқий жиҳатлари.


БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича органлари ҳисобот тартиботи (Ўзбекистон Республикаси мисолида).


Ўзбекистоннинг халқаро молия ташкилотларига нисбатан иқтисодий дипломатияси.


Интернет фаолиятининг халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари.


Фуқаролиги бўлмаган шахсларни камайтиришнинг халқаро-ҳуқуқий муаммолари.


Экологик хавфсизлик соҳасидаги давлатларнинг халқаро ҳамкорлиги.


Халқаро ҳукуматлараро ташкилотлар халқаро-ҳуқуқий жавобгарлигининг хусусиятлари.


Инсон ҳуқуқлари бўйича европа суди: ташкилий фаолияти ва ваколатлари.


Халқаро ҳуқуқнинг кодификацияси ва прогрессив ривожланиши.


МДҲга аъзо давлатларнинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва ҳимоя қилиш масалалари бўйича халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлиги.


Давлатлар юрисдикциявий иммунитетининг халқаро-ҳуқуқий асослари.


Бутунжаҳон савдо ташкилотининг халқаро-ҳуқуқий мақоми ва унинг бошқа халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик шакллари.


Халқаро бўғозларнинг ҳуқуқий режими: назария ва амалиёт масалалари.


Халқаро иқтисодий ҳуқуқда иккитомонлама солиққа тортишдан қочишни халқаро-ҳуқуқий тартибга солиш.


Ҳозирги босқичда Марказий Осиёда минтақавий хавфсизликни таъминлашнинг халқаро ҳуқуқий муаммолари.


БМТнинг бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенциясини амалга оширишнинг долзарб жиҳатлари: муаммо ва истиқболлар.


Харбий жиноятлар учун халқаро жиноий жавобгарлик.


Ўзбекистон Республикасининг олий таълим соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлиги.


Халқаро ташкилотларда давлатлараро низоларни ҳал этиш ривожланишининг ҳозирги тенденциялари.


Меҳнат соҳасидаги камситишлардан ҳимоя қилишга оид халқаро стандартлари ва миллий қонунчилик.


Марказий Осиё давлатлари ўртасида сувдан фойдаланиш соҳасидаги ҳамкорликнинг халқаро ҳуқуқий жиҳатлари.


Халқаро ҳуқуқда дипломатик ваколатхонанинг ҳуқуқий мақоми.


БМТ Халқаро суди юрисдикциясини амалга ошириш.


Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномавий ташаббусларининг ҳозирги даврда тутган ўрни.


Ўзбекистон ташқи сиёсатини амалга оширишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари.


Ўзбекистон ташқи сиёсат ташаббусларининг ўрни ва уларнинг халқаро-ҳуқуқий расмийлаштирилиши.


Халқаро ҳуқуқда маданий бойликларни ҳимоя қилишни тартибга солишнинг ҳуқуқий жиҳатлари.


Халқаро ҳуқуқда тиббиёт ҳуқуқи масалалари.


“Ҳалқаро мулк ҳуқуқлари индекси”га Ўзбекистонни киритиш масалалари.


Ўзбекистон Республикаси саноатини ривожлантириш бўйича халқаро рейтинглар борасида UNIDO билан ҳамкорлиги истиқболлари.


“Инсон камолоти индекси”нинг яхшилашда Ўзбекистон Республикасининг халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик истиқболлари.


Ўзбекистонни “Кутилаётган умр кўриш индекси”ни яхшилашнинг халқаро-ҳуқуқий жиҳалари


Ўзбекистонни “Глобал инновациялар индекси”ни яхшилашда халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлик маслалари: миллий ва хорижий тажриба.


Халқаро ҳуқуқ нормаларининг судлар томонидан қўлланилиши


Халқаро шартномалар ижросини таъминлашнинг асосий жиҳатлари.


Терроризмга қарши самарали курашда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш.


Фуқаросизликни тугатишнинг халқаро ва миллий-ҳуқуқий асослари.


Халқаро ҳуқуқда беморлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари.


Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқда аёлларнинг репродуктив ҳуқуқларини ҳимоя қилиш.


Халқаро ташкилотлар фаолиятида глобал саломатликни халқаро-ҳуқуқий муҳофаза қилиш.


Oʻzbekiston va Qozogʻiston davlatlararo aloqalarining xalqaro-huquqiy asoslari


Мустақил давлатлар ҳамдўстлигига аъзо мамлакатлар ўртасида жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдамни амалга ошириш масалалари


Қочоқларнинг халқаро ҳуқуқий ҳимояси: янги муаммолар ва замонавий шароитларда давлатлар ҳамкорлиги


Фуқаросизликнинг олдини олиш ва камайтиришнинг халқаро ҳуқуқий асослари ва уларни Ўзбекистон миллий-ҳуқуқий амалиётига татбиқ этиш


ЖСТ доирасида товарлар савдосига оид халқаро стандартларни қўллашнинг ҳуқуқий жиҳатлари


Халқаро ва миллий ҳуқуқнинг ўзаро боғлиқлиги ва таъсири


Кибер жиноятчиликка қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари


Инсон ҳуқуқлари концепциясида феминизм масаласи


Terrorizmga qarshi kurashning xalqaro-huquqiy mexanizmlari


Analysis of rules on market access in WTO


Болаларни зўравонликлардан ҳимоя қилишнинг халқаро-ҳуқуқий асослари

Magistr uchun mavzular


Халқаро сайлов ҳуқуқи стандартларининг Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилига имплементацияси.


Халқаро ҳуқуқда ички континентал давлат мақоми: Ўзбекистон ва Лихтенштейн мисолида


Халқаро ҳуқуқнинг ривожланиш тенденциялари: ҳозирги замон халқаро-ҳуқуқий концепциялари ва доктриналари


Ўзбекистон Республикасида халқаро ҳуқуқ ривожланишининг назарий ва амалий масалалари


Ислом ҳамкорлик ташкилоти доирасида халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлик ва унда Ўзбекистон иштироки


Ўзбекистон ва Европа Иттифоқи ҳамкорлигининг ҳуқуқий асослари: Кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик битимларининг ҳуқуқий табиати


Халқаро ҳуқуқда иқтисодий чекловчи чоралар (санкциялар)ни қўллаш: назарий ва амалий жиҳатлари


Трансчегаравий дарёлар сувидан фойдаланишнинг халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари


ХМТ ва Ўзбекистон ҳамкорлигининг халқаро-ҳуқуқий масалалари


Халқаро судлов органларининг халқаро ҳуқуқни ривожланишидаги аҳамияти


Диний эътиқод эркинлигини таъминлашнинг халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари


Европа Иттифоқи ташқи савдо алоқаларида Бош преференциялар тизими


Европа Иттифоқи ҳуқуқида норма ижодкорлик жараёни


Европа Иттифоқи асосий органлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари


Атроф-муҳитга трансчегаравий таъсирни баҳолашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари


Давлатларнинг сайловлар жараёнидаги асосий ҳуқуқ ва мажбуриятлари


Халқаро ташкилотларда норма ижодкорлик жараёнининг ўзига хос хусусиятлар


Халқаро савдо алоқаларида Бош преференциялар тизими (ЖСТ мисолида)


Халқаро ҳуқуқ нормаларини кодификация қилишнинг долзарб масалалари


Давлатларнинг бир томонлама ҳаракатлари халқаро ҳуқуқнинг ёрдамчи манбаи сифатида.


Замонавий халқаро ҳуқуқда давлатнинг доимий бетарафлиги институти


Ўзбекистон Республикаси ташқи савдо сиёсатининг халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари


ЖСТ доирасида халқаро савдонинг яширин тўсиқлари сифатида санитария ва фитосанитария чоралари (назария ва амалиёт).


Дипломатик протоколнинг халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари.


Коррупцияга қарши курашиш бўйича халқаро ташкилотлар фаолиятининг ҳуқуқий жиҳатлари.


Халқаро ҳуқуқда куч ишлатмаслик ва куч билан таҳдид қилмаслик тамойилини амалга ошириш.


Халқаро атроф-муҳит ҳуқуқида атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш институти.


Халқаро ҳукуматлараро ташкилотлар ва уларнинг хизматчилари ўртасида меҳнат низоларини кўриб чиқиш механизмлари.


Мажбурий миграция шароитида болалар ҳуқуқларини халқаро-ҳуқуқий ҳимоя қилиш.


Аҳоли заиф қатламлари меҳнат ҳуқуқлари ҳимоясининг халқаро-ҳуқуқий механизмлари.


Замонавий халқаро ҳуқуқда одил судловга бўлган ҳуқуқ ва уни ҳимоя қилиш механизмлари.


Ҳарбий жиноятлар учун халқаро жиноий жавобгарлик.


Қуролли можаролар вақтида журналистларни ҳимоя қилишнинг халқаро-ҳуқуқий муаммолари.


Халқаро иқтисодий ҳуқуқда икки томонлама солиққа тортишнинг олдини олишни халқаро-ҳуқуқий тартибга солиш.


Жаҳон савдо ташкилотининг халқаро-ҳуқуқий мақоми ва унинг халқаро ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлиги шакллари.


Давлатлар юрисдикциявий иммунитетининг халқаро-ҳуқуқий асослари.


Халқаро ҳукуматлараро ташкилотларнинг халқаро-ҳуқуқий жавобгарлигининг ўзига хос хусусиятлари.


Замонавий халқаро ҳуқуқда оговоркалар институтининг ривожланиши.


Халқаро дарёлардан фойдаланишнинг халқаро-ҳуқуқий масалалари (Амударё ва Сирдарё мисолида).


Умумжаҳон хавфсизликни таъминлашнинг халқаро-ҳуқуқий воситалари.


Axborot xavfsizligini ta'minlashning xalqaro-huquqiy jihatlari.


Ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқларини таъминлаш: халқаро-ҳуқуқий асослар ва уларни Ўзбекистон Республикасида амалга ошириш


Халқаро ташкилотлар ҳузуридаги давлатлар ваколатхоналарининг халқаро-ҳуқуқий мақоми.


Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро назорат ва универсал даврий таҳлил.


Давлатларнинг таълим соҳасидаги ҳамкорлигини халқаро-ҳуқуқий тартибга солиш.


Меҳнат миграциясини халқаро-ҳуқуқий тартибга солиш.


Коррупция учун жавобгарлик тўғрисидаги халқаро-ҳуқуқий нормаларнинг Ўзбекистон миллий қонунчилигига имплементацияси.


Инсон органи ва тўқималари трансплантациясини ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари.


Пандемия даврида беморларнинг ҳуқуқларини халқаро ва миллий даражада ҳимоя қилиш масалалари.


Пандемия даврида инсон ҳуқуқлари чекланиши масалалари (хорижий давлатлар амалиётининг қиёсий-ҳуқуқий таҳлили асосида).


Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартлар доирасида хотин-қизлар ҳуқуқларини амалга оширишдаги тўсиқлар.


Ўзбекистон Республикасининг ЖСТга аъзо бўлишда ташқи савдо режимини эркинлаштириш тўғрисидаги қонунчилигини такомиллаштириш


Оммавий ахборот воситалари томонидан сўз эркинлиги ва ахборот олиш ҳуқуқига оид халқаро стандартларни таъминлаш масалалари


Болаларни зўравонликдан халқаро-ҳуқуқий ҳимоя қилиш ва уларни Ўзбекистон миллий-ҳуқуқий амалиётида таъминлашнинг айрим жиҳатлари


Халқаро ҳуқуқда ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида сўз эркинлигининг чегаралари.

Mening mavzuim
Eng ko'p tanlangan o'qituvchilar
 • Rahmonqulova Nilufar Hoji-Akbarovna

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Ходжаев Бахшилло Камалович

  Xususiy huquq | Biznes huquqi kafedrasi
  9
 • Имомов Нурилло Файзуллаевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
 • Gulyamov Said Saidaxrarovich

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Окюлов Оманбай XXX

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
Ohirgi tanlangan mavzular
 • Ўзбекистонда оилани муҳофаза қилишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi
 • Яширин иқтисодиёт билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Ходимларни аттестациядан ўтказишнинг ҳуқуқий муаммолари

  Magistr | Mehnat huquqi kafedrasi
 • Бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммолари

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Кaдрлaр тaйёрлaш миллий дaстурини амалга оширилишининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi