Mavzular

Ortga

Bakalavr uchun mavzular


Меҳнат дафтарчаси ва унинг ҳуқуқий аҳамияти


Давлат мулки шаклидаги корхоналарда айбдор ходимдан зарарни ундиришдан воз кечиш тартиби


Ўн саккиз ёшга тўлмаган ходимлар моддий жавобгарлигининг ўзига хос жиҳатлари


Меҳнатга оид муносабатларнинг суъбекти сифатида иш берувчилар


Вояга етмаганлар меҳнати муҳофазасини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш


Иш берувчининг ташаббуси билан меҳнат шартномасини ўзгартириш


Меҳнат ҳуқуқининг принциплари


Мажбурий меҳнатни тақиқлаш меҳнат ҳуқуқининг принципи сифатида


Меҳнат ҳақидаги келишувлар ва шартномалар шартларининг ҳақиқий эмаслиги принципи


Меҳнат ҳуқуқининг манбалари


Қишлоқ хўжалигида иш вақтини ҳуқуқий тартибга солиш


АҚШда иш вақтини ҳуқуқий тартибга солиш


Қариндошларнинг бирга хизмат қилишини чеклашни ҳуқуқий тартибга солиш


Меҳнат шартномасини бекор қилишни расмийлаштириш


Тўлиқсиз иш вақтини қўллашнинг ҳуқуқий масалалари


Иш вақтининг қисқартирилган муддатини ҳуқуқий тартибга солиш


Қўшимча таътилларни ҳуқуқий тартибга солиш


Йиллик узайтирилган асосий таътилларни ҳуқуқий тартибга солиш.


Ўқиш билан боғлиқ таътиллар.


Иш куни (смена) давомидаги танаффусларни ҳуқуқий тартибга солиш


Тиббиёт ходимлари меҳнатига ҳақ тўлашнинг ўзига хос жиҳатлари


Педагог ходимлар меҳнатига ҳақ тўлашнинг ўзига хос жиҳатлари


Оғир ва ноқулай табиий-иқлим шароитларида ишловчи ходимлар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Жамоа келишувлари ижтимоий шериклик ҳужжати сифатида


Ўзбекистон Республикаси ичкарисидаги хизмат сафарларини ҳуқуқий тартибга солиш.


Ўзбекистон Республикаси ташқарисидаги хизмат сафарларини ҳуқуқий тартибга солиш.


Корхонага унинг раҳбари томонидан етказилган зарарнинг тўланишини ҳуқуқий тартибга солиш


Меҳнат қобилияти чекланган шахслар учун меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш


Қишлоқ хўжалиги корхоналарида меҳнатни муҳофаза қилиш


Иш ўринларини ташкил этишга доир давлат буюртмасини шакллантиришнинг ўзига хос жиҳатлари


Ишсиз шахсларни моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлашни ҳуқуқий тартибга солиш


Ўзини ўзи банд қилишни ҳуқуқий тартибга солиш


Корхоналарда локал хужжатларни тузишнинг ҳуқуқий тартиби


Меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини белгилашда локал хужжатларнинг ўрни.


Меҳнат миграциясини ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари


Меҳнат шартномаси шартларини ўзгартиришнинг ҳуқуқий тартиби


Меҳнат ҳуқуқи субъектлари ва уларнинг ҳуқуқий мақоми


Ходимни бошқа ишга ўтказишнинг ҳуқуқий тартиби


Муддатли меҳнат шартномаларини ҳуқуқий тартибга солиш


Меҳнат муносабатларини тартиба солишда локал хужжатларнинг ўрни


Ижтимоий шерикчилик хужжатлари меҳнат ҳуқуқининг манбаси сифатида


Меҳнат интизомини таъминлашнинг ҳуқуқий жиҳатлари


Интизомий жазолар ва уларни қўллаш тартиби


Ходимни ишдан четлаштириш: миллий ва хорижий тажриба


Меҳнат шартномасини тарафларнинг келишувига кўра бекор қилиш


Муддатли меҳнат шартномасини муддати тугаши муносабати билан бекор қилиш


Меҳнат шартномасини ходимнинг ташаббусига кўра бекор қилиш


Ходимларнинг интизомий жавобгарлиги билан боғлиқ меҳнат низолари


Рағбатлантириш меҳнат интизомини таъминлашнинг усули сифатида


Хизмат текширувини ҳуқуқий тартибга солиш


Меҳнат низолари тушунчаси ва уларнинг классификацияси.


Тарафларнинг ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра меҳнат шартномасини бекор қилиш


Якка меҳнат низоларини ҳал қилиш ходимлар меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг усули сифатида.


Якка меҳнат низоларини судда кўриш ва ҳал қилиш тартиби.


Меҳнат низолари комиссияси – меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи орган сифатида.


Меҳнат низоларини медиация тартибида ҳал қилиш


Меҳнат низоларини кўрувчи ва ҳал қилувчи юрисдикцион органлар.


Жамоаларга доир меҳнат низолари тушунчаси ва унинг моҳияти


Ўриндошлар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Ходимнинг шахсга доир маълумотларини ҳимоя қилиш


Иш вақти режими ва унинг турлари


Меҳнат ҳуқуқий муносабатлари: тушунчаси, мазмуни, турлари


Касаначилар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Уй хизматчилари меҳнатини ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос жиҳатлари


Вахта усулида ишловчилар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Давлат хизматчилари меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Масофавий ходимлар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Мавсумий ишларда банд бўлганлар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Транспорт ходимлари меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Дипломатик хизмат ходимлари меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Диний ташкилотлар ходимлари меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Оммавий ахборот воситалари ходимлари меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Спортчилар ва мураббийлар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Иш ҳақи сақланмайдиган таътилларни ҳуқуқий тартибга солиш


Лавозимга сайланиш ёки танловдан ўтиш меҳнат шартномасини тузиш асоси сифатида


Қўшимча ижтимоий муҳофазага қилинадиган аҳолини ишга жойлаштириш масалалари


Меҳнатга ҳақ тўлашнинг тариф тизими


Меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш масалалари


Иш ҳақидан ушлаб қолишнининг ҳуқуқий масалалари


Меҳнат ҳуқуқида жавобгарлик масалалари


Меҳнат ҳуқуқида зарар ва унинг аҳамияти


Меҳнатни нормалаш ва унинг ҳуқуқий аҳамияти


Ишлаб чиқариш жараёнида ходимнинг соғлиғига етказилган зарарни қоплашнинг ҳуқуқий масалалари


Ходимнинг соғлиғига етказилган зарарни қоплаш масалалари


Кафолатли тўловлар ва уларнинг турлари


Компенсация тўловлари ва уларнинг турлари


Ходимнинг меҳнат қилиш имкониятидан ғайриқонуний равишда маҳрум этилганда иш берувчининг моддий жавобгарлиги


Ходимлар тўлиқ моддий жавобгарлигининг ўзига хос хусусиятлари


Ходимнинг тўлиқ моддий жавобгарлиги


Корхона раҳбари томонидан етказилган зарарни қоплаш масалалари


Ходимнинг моддий жавобгарлиги чегараси


Ходимлар тўлиқ моддий жавобгарлигининг ўзига хос хусусиятлари


Ишлаб чиқариш таълими шартномаси


Боқувчининг вафот этганлиги муносабати билан иш берувчининг моддий жавобгарлиги масалалари


Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Ходимни жиноий жавобгарликка тортилиши меҳнат шартномасини бекор қилиш асоси сифатида


Меҳнат таътили ва ундан фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солиш


Меҳнат ҳуқуқий муносабатларини вужудга келиш асослари


Касаба уюшмалари меҳнат ҳуқуқи субъекти сифатида: ҳуқуқий тартибга солиш хусусиятлари


Меҳнат ҳуқуқий муносабатларида иш стажининг аҳамияти


Вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик нафақасини тайинлаш, хисоблаш ва тўлаш


Ходимнинг соғлиғи ҳолатига кўра бажараётган ишига нолойиқ бўлиб қолиши сабабли меҳнат шартномасини иш берувчининг ташаббуси билан бекор қилиниши


Ходимларнинг меҳнат ҳуқуқларини химоя қилишда прокуратура органларининг роли

Magistr uchun mavzular


Халқ таълими муассасалари педагог ходимларининг иш вақтини ҳуқуқий тартибга солиш


Иш вақтини ҳуқуқий тартибга солишда касаба уюшмаларининг иштироки


Ногиронлик пенсияларини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш


Давлат пенсия таъминотида меҳнат стажининг аҳамияти


Ходимларнинг меҳнат ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро индекслар ва рейтинглар


Меҳнат муносабатларини рақамлаштиришни ҳуқуқий тартибга солиш


Хорижий мамлакатларда иш вақтини ҳуқуқий тартибга солиш


Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори давлат кафолатларидан бири сифатида


Давлат фуқаролик хизматчилари меҳнатини тартибга солишнинг хусусиятлари


Масофавий ходимлар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш хусусиятлари


Меҳнатга ҳақ тўлашнинг тариф тизими: назарий ва амалий жиҳатлари


Кафолатли тўловлар: назарий ва амалий жиҳатлари


Ходимнинг шахсга доир маълумотларини ҳимоя қилиш: миллий ва хорижий тажриба


Коронавирус пандемиясининг меҳнат қонунчилигига таъсири


Тижорат сирлари ошкор этилганда ходимнинг моддий жавобгарлиги


Фермер хўжаликларида меҳнатни ташкил қилишнинг хусусиятлари


Боқувчисини йўқотганлик пенсияларини ҳуқуқий тартибга солиш


Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг хорижий мамлакатларда меҳнат қилиш ҳуқуқини амалга ошириш кафолатлари


Ностандарт бандликни ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари


Мобиль бандликнинг ўзига хос хусусиятлари


Локал ҳужжатларнинг меҳнат муносабатларини тартибга солишдаги роли.


Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солишнинг хусусиятлари


Локал норматив ҳужжатлар меҳнат ҳуқуқининг манбаси сифатида


Ходимларни аттестациядан ўтказишнинг ҳуқуқий муаммолари


Меҳнат шартномасини ўзгартириш


Якка меҳнат низоларини ҳал этишнинг муқобил усуллари


Меҳнат ҳуқуқида касб стандартлари ва классификаторларининг ўрни ва аҳамияти


Ходимлар меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг долзарб масалалари


Меҳнат қонунчилиги ва меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларига риоя этилиши устидан давлат назорати ва текшируви


Меҳнат ҳуқуқларини ходимнинг ўзи томонидан ҳимоя қилиниши – меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг усули сифатида


Меҳнат таътилларини ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари


Ходимнинг шахсга доир маълумотларини ҳимоя қилишни ҳуқуқий тартибга солиш


Ходимлар ҳуқуқларини судлар томонидан ҳимоя қилиш


Диний ташкилотлар ходимлари меҳнатини ҳуқуқий тартибга солишнинг хусусиятлари


Меҳнат муносабаталарида камситишнинг олдини олиш: назарий ва амалий жиҳатлари


Якка меҳнат низоларини судгача ҳал қилиш тартиби


Иш вақти режими ва унинг турлари


Жамоаларга доир меҳнат низоларини ҳал этиш тартиби


Иш берувчи жисмоний шахсларда ишловчи ходимларнинг меҳнатини ҳуқуқий тартибга солишнинг хусусиятлари


Вояга етмаганлар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Жамоаларга доир меҳнат низоларини ҳал этишнинг назарий ва амалий муаммолари


Корхона раҳбарлари меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Ижтимоий таъминот соҳасидаги халқаро стандартлар


Уй хизматчилари меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш


Меҳнат ҳуқуқида тегажонлик (харассмент): долзарб муаммолар ва ҳуқуқий ечимлар


Меҳнат миграциясини ҳуқуқий тартибга солиш масалари


Ходимлар сони қисқариши муносабати билан меҳнат шартномасини бекор қилиш: назария ва амалиёт муаммолари


Меҳнат муносабатларида ҳуқуқий ворислик муаммолари


Тиббий кўрик ходимлари меҳнатини муҳофаза қилишнинг бир тури сифатида


Меҳнат ва фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларининг қиёсий-ҳуқуқий тавсифи


Ходимнинг интизомий жавобгарлигини ҳуқуқий тартибга солиш


Корхонада ходимларнинг вакиллик органи сифатида касаба уюшмаларининг роли


Диний ташкилотлар ходимлари меҳнатини ҳуқуқий тартибга солишнинг хусусиятлари


O'zbekiston Respublikasida ish beruvchilar konfederatsiyasi faoliyatini takomillashtirish.


O'zbekiston Respublikasida ish beruvchilar konfederatsiyasi faoliyatini takomillashtirish.


Ходимга етказилган маънавий зарарни қоплаш масалалари

Mening mavzuim
Eng ko'p tanlangan o'qituvchilar
 • Rahmonqulova Nilufar Hoji-Akbarovna

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Ходжаев Бахшилло Камалович

  Xususiy huquq | Biznes huquqi kafedrasi
  9
 • Имомов Нурилло Файзуллаевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
 • Gulyamov Said Saidaxrarovich

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Окюлов Оманбай XXX

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
Ohirgi tanlangan mavzular
 • Ўзбекистонда оилани муҳофаза қилишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi
 • Яширин иқтисодиёт билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Ходимларни аттестациядан ўтказишнинг ҳуқуқий муаммолари

  Magistr | Mehnat huquqi kafedrasi
 • Бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммолари

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Кaдрлaр тaйёрлaш миллий дaстурини амалга оширилишининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi