Mavzular

Ortga

Bakalavr uchun mavzular


Фуқаролик ҳуқуқида юридик фактлар


Кўчмас мулк фуқаролик ҳуқуқи объекти сифатида


Қимматли қоғозлар Фуқаролик ҳуқуқининг объекти сифатида


Фуқаролик ҳуқуқи манбаи сифатида иш муомаласи одатлари


Internet texnologiyalaridan foydalangan holda tovarlarni sotishni huquqiy tartibga solish


Fuqarolik huquqida raqamli texnologiyalar


Фуқаролик қонунчилигида ҳуқуқ ва қонун аналогияси


Товар белгиларидан фойдаланишни Фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя қилиш


Фуқаролик ҳуқуқий муносабатларнинг вужудга келиши, ўзгартириши ва бекор бўлиши асослари


Вояга етмаганларни Васийликка олиш тартиби


Фуқаролик ҳуқуқида эмансипация


Фуқароларнинг ҳуқуқ лаёқатини чеклаш ва муомилага лаёқатсиз деб топиш асослари


Фуқаролик қонунчилигида акциядорлик жамияти тушунчаси ва моҳияти


Юридик шахснинг белгилари


Ўзбошимчалик билан қурилган иморатнинг ҳуқуқий табияти


Юридик шахснинг муомала лаёқати ва унинг фаолиятини лицензиялаш


Юридик шахсни индивидуаллаштириш


Шахсий номулкий ҳуқуқлар тушунчаси ва турлари


Кўчмас мулк олди-сотди шартномаси


Битимлар тушунчаси, турлари ва шакли


Фуқаронинг тасвирига бўлган ҳуқуқи ва уни химоя қилишни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Юридик аҳамиятли хабарларни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Битимнинг ҳақиқий эмаслиги оқибатлари


Биржа битимларининг ўзига хос хусусиятлари


Вакиллик тушунчаси ва турлари


Ишончнома ва унинг турлари


Фуқароларнинг шаъни, қадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилиш


Даъво муддати фуқаролик ҳуқуқи категорияси сифатида


Ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганлар томонидан тузиладиган битимларнинг ҳуқуқий табиати


Лизинг шартномасини бузганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик масалалари


Мулк ҳуқуқи ва ашёвий ҳуқуқ турлари


Ашёвий ҳуқуқларнинг белгилари


Мулк ҳуқуқларини вужудга келиш асослари ва тугатиш тартиби


Рақамли ҳуқуқларни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Қўшничилик ҳуқуқини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Мол-мулкни эгасиз деб топишни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш


Оила ҳуқуқида бола ҳуқуқлари, қонунчиликдаги муаммолар, назария ва амалиёт


Суперфиций тушунчаси ва унинг ҳуқуқий табиати


Умумий мулк ҳуқуқининг назарий асослари


Пул мажбуриятларини бажармаганлик учун жавобгарлик


Мулкий ҳуқуқларни ҳимоя қилиш усуллари


Шахсий фойдаланиш ва эгалик қилиш ҳуқуқи (узуфрукт)


Мажбуриятларнинг вужудга келиши тушунчаси ва асослари


Мажбуриятларнинг турлари


Эгалик қилиш ҳуқуқининг мазмуни ва ҳуқуқий табиати


Ворислик тушунчаси ва мазмуни


Мажбуриятдаги шахсларнинг ўзгариши


Қонун буйича ворислик: Назария ва амалиёт


Мажбуриятларни бажарилишини таъминлаш


Мажбуриятларнинг бекор бўлиши


Мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарлик асослари


Ким ошди савдолари орқали олди-сотди шартномасини тузиш


Асоссиз бойлик орттириш натижасида келиб чиқадиган мажбуриятлар


Гаров мажбуриятни таъминлаш усули сифатида


Васият буйича ворислик


Юридик шахс бошқарув органларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги


Стандарт шартлар шартноманинг қисми сифатида


Фуқаролик шартномаларини ўзгартириш ва бекор қилиш


Меросни эгаллаш


Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик тушунчаси ва мазмуни


Электрон алоқа воситаларидан фойдаланган ҳолда шартнома тузиш


Ҳуқуқлар — гаров нарсаси сифатида


Эксроу шартномасини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Кафиллик мажбуриятни таъминлаш усули сифатида


Таъминловчи тўловни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг умумий чораси сифатида зарарни қоплаш


Фидуциар жавобгарлик фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик тури сифатида


Фуқаролик шартномаларини тузиш тартибида мажбуриятларни бажаришдан бир томонлама воз кечиш шарти


Мажбуриятни учинчи шахс зиммасига юклаш орқали мажбуриятнинг бажарилишини таъминлаш


Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликдан озод қилиш асослари


Зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятларни тартибга солиш


Васият бўйича меросни эгаллашнинг фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Қонун бўйича меросни эгаллаш тартиби


Дистрибьюторлик шартномасини фуқароилик-ҳуқуқий тартибга солиш


Олди-сотди шартномасининг тушунчаси ва муҳим шартлари


Олди-сотди шартномаси бўйича мажбуриятларни бажармаганлик учун сотувчининг жавобгарлиги


Чакана олди-сотди шартномаси


Маҳсулот етказиб бериш шартномаси


Кўчмас мулкни сотиш шартномасини тартибга солиш


Мол-мулкни ишончли бошқариш шартномаси


Айирбошлаш шартномасини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Туристик хизмат кўрсатиш шартномасини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш


Лизинг шартномаси тушунчаси ва умумий қоидалари


Ижара шартномасини фуқаролик-ҳукқуий тартибга солиш


Ташкилий муносабатларни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Зарарни қоплаш фуқаролик-ҳуқуқий жавобганлик тури сифатида


Шартномадан келиб чиқадиган ҳуқуқий муносабатларни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Ақлли шартномаларни (smart contract) фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Юридик шахс номидан тузилган битимларни ҳақиқий эмас деб топиш


Суғурта тушунчаси ва моҳияти


Франчайзинг шартномасининг ҳуқуқий табиати


Агентлик шартномаси


Ташиш шартномаларини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Қурилишда улушли иштирок этиш шартномасини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Форс-мажор – шартномавий жавобгарликдан озод қилиш асоси сифатида


Мажбуриятда шахсларнинг ўзгаришини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг қонуний ҳаракатлари натижасида етказилган зарарни қоплаш


Нотижорат юридик шахсларнинг тадбиркорлик фаолияти


Давлат мол-мулки фуқаролик ҳуқуқининг объекти сифатида


Лафзсизлик тўлови мажбуриятни таъминлаш усули сифатида


Масъулияти чекланган жамиятлар фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари


Davlat xaridlarining fuqarolik-huquqiy tartibga solinishi


Er xotin va sobiq er xotinlarning aliment majburiyatlarini oilaviy huquqiy tartibga solish


Raqamli huquqlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solinishi


O'zbekiston Respublikasida nikoh shartnomasini huquqiy tartibga solish


Blockchain orqali tuziladigan shartnomalar va ularning ahamiyati.


Harassmentning huquqiy tabiati fuqaroning shaxsiy daxlsizligi, sha'ni, qadr-qimmati va shaxsiy hayotiga tajovuzning bir turi sifatida


Blokcheyn texnologiyalarni, kriptovalyutalarni va kraudfondingni fuqarolik huquqiy tartibga solish


Yakka tartibdagi tadbirkorning huquqiy maqomi


Raqamli huquqlar obyektlarining fuqarolik huquqiy maqomi


Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan fuqarolarga yetkazilgan zararni qoplash fuqarolik masalalari


Хусусий мулк ҳуқуқини фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя қилишда прокурор назорати


Гражданско-правовой статус искусственного интеллекта


Elektron to`lov tizimlarini fuqarolik-huquqiy tartibga solish


Fuqarolik huquqida raqamli obyektlarni meros qilib olishning o`ziga xos xususiyatlari

Magistr uchun mavzular


Никоҳдан ажратиш билан боғлиқ муносабатларнинг қиёсий-ҳуқуқий таҳлили


Фарзандликка олиш институни такомиллаштиришнинг назарий ва амалий аҳамияти


Шартномани тузилмаган деб тан олишнинг ҳуқуқий муаммолари


Мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлашнинг номланмаган усуллари


Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига биноан инвестицияларни суғурталаш муаммолари


Асоссиз бойлик орттиришдан келиб чиқадиган мажбуриятлар: назария ва амалиёт масалалари


Болаларни оилага тарбияга олиш (патронат) тизимининг назарий асослари


Nikohni haqiqiy emas deb topish va uning oqibatlarini qo`llash


Вояга етмаган фарзандларнинг оилавий муносабатлардаги иштирокининг ҳуқуқий асослари


Фуаролик қонун ҳужжатларини талқин этишнинг назарий ва амалий муаммолари


Масъулияти чекланган жамият умумий йиғилиш қарорларини ҳақиқий эмас деб топиш


Қурилишда улушли иштирок этиш шартномасини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Фуқаролик қонунчилигида қурилиш қилиш ҳуқуқи (суперфиций)ни имплиментация истиқболлари


Юридик шахс бошқарув органларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги масалалари


Масъулияти чекланган жамиятлар фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари


Фуқаролик ҳуқуқида шартнома олди жавобгарлик доктринаси: Culpa in contrahendo


Форс-мажор – шартномавий жавобгарликдан озод қилиш асоси сифатида


Ўзбекистон Республикасида никоҳдан ажратишни ҳуқуқий тартибга солиш


Оила ҳуқуқида алимент мажбуриятларини таъминлаш масалалари


Ота-она қаромоғидан маҳрум бўлган болаларни аниқлаш ва жойлаштириш масалалари


Ашёвий муносабатларда инсофлилик муаммолари


Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш ва ҳимоя қилишнинг усуллари


Лизинг шартномасини бузганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик масалалари


Мажбуриятда шахсларнинг ўзгаришини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Ер-хотиннинг ва собиқ ер-хотиннинг мол-мулки: ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари


Ўзбекистон Республикасида хусусий банкларнинг мақоми ва фаолиятини тартибга солишни такомиллаштириш


Компютер дастурларини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Қимматли қоғозларни ишончли бошқаришга беришнинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари


Cунъий интеллект орқали тузиладиган шартномаларда истеъмолчи ҳуқуқларини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Энергия таъминоти шартномасини бузганлик учун жавобгарлик масалалари


Ота оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш: Назария ва амалиёт


Спортчиларни ижарага олишни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш


Спорт фаолиятида интелектуал мулк обьектлари


Тренернинг ҳуқуқий мақоми


Спорт ишқибозининг ҳуқуқий мақоми


Спорт мусобақалари ҳакамларининг ҳуқуқий мақоми


Промоутернинг ҳуқуқий мақоми


Спорт мусобақалари ғолибларини тақдирлашнинг фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш


Оммавий шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқидаги аҳамияти


Шахсий ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш усуллари


Эфтаназияни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш


Шахсий ҳуқуқлар бузилишида маънавий зарар


Кредитор ҳуқуқларини таъминлашнинг янги механизмларини қўллаш


Фуқаролик ҳуқуқида холатлар (вазиятлар) юзасидан кафолатлар (warranty)нинг истиқболлари


Шартномада назарда тутилган холатлар юзага келганда зарар (йўқотиш)ни қоплашнинг (endemnity)нинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари


Кредитор манфаатларини таъминлашда астрент (суд неустойкаси)ни қўллашни ҳуқуқий тартибга солиш


Фуқаролик ҳуқуқида эстоппель ва унинг қўлланилиши


Эксроу шартномасини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


«Бенифицар мулкдор» жавобгарлигини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Туристик хизмат кўрсатиш шартномасини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш


Юридик аҳамиятга эга бўлган хабарнинг фуқаролик ҳуқуқида ифодалланиши


Кўчмас мулкни бузиш натижасида етказилган зарарни қоплаш муаммолари


Давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг қонуний ҳаракатлари натижасида етказилган зарарни қоплаш


Инсон тана аъзолари фуқаролик ҳуқуқи обьекти сифатида


Юридик шахслар органлари ва мансабдор шахсларининг фидуциар жавобгарлигини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Фуқаролик ҳуқуқи муомаласи обьекти сифатида крипто-активлар


Фуқаролик ҳуқуқи муомаласи обьекти сиватида крипто-активлар


Рақамли ҳуқуқларни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Қўшничилик ҳуқуқини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Агентлик шартномасининг фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиниши


Фуқаронинг тасвирига бўлган ҳуқуқи ва уни химоя қилишни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Спорт федерациялари жамоат бирлашмалари сифатида


Спорт мусобақалари қоидалари ҳуқуқий тартибга солувчи манба сифатида


Фуқаролик ҳуқуқида спорт шартномаларини тартибга солиш масалалари


Аралаш спорт шартномаларини фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш


Спорт шартномалари бўйича шартнома олди музокаралари


Васийлар (ҳомийлар) ва қонуний вакилларнинг спорт шартномаси бўйича иштирокини ҳуқуқий тартибга солиш


Internetda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish


Merosni egallashni huquqiy tartibga solishni takomillashtirish


Mol-mulkni ishonchli boshqarish shartnomasini fuqarolik-huquqiy tartibga solish


Маиший пудрат шартномасини қўллашни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


Ислом молиясида қарз-кредит муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш


Правовое регулирование борьбы с договорными матчами: международный опыт и проблемы в национальном законодательстве.


Intellektual mulk huquqlarini buzganlik uchun javobgarlik masalalari: takomillashtirish istiqbollari

Mening mavzuim
Eng ko'p tanlangan o'qituvchilar
 • Хабибуллаев Давлатжон Юлчибоевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasi
  9
 • Абзалова Хуршида Мирзиятовна

  Jinoiy odil sudlov | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
  9
 • Rahmonqulova Nilufar Hoji-Akbarovna

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Ходжаев Бахшилло Камалович

  Xususiy huquq | Biznes huquqi kafedrasi
  9
 • Имомов Нурилло Файзуллаевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
Ohirgi tanlangan mavzular
 • Ўзбекистонда оилани муҳофаза қилишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi
 • Яширин иқтисодиёт билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Ходимларни аттестациядан ўтказишнинг ҳуқуқий муаммолари

  Magistr | Mehnat huquqi kafedrasi
 • Бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммолари

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Кaдрлaр тaйёрлaш миллий дaстурини амалга оширилишининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi