Mavzular

Ortga

Bakalavr uchun mavzular


Жиноят процессида халқ маслаҳатчиларининг роли.


Терговга қадар текширув давомида ўтказилиши мумкин бўлган тергов ҳаракатларининг айрим жиҳатлари.


Жиноят ишлари бўйича дастлабки терговни тўхтатишнинг айрим жиҳатлари: назария ва амалиёт


Жиноят процессида принципларнинг қўлланилишидаги айрим муаммолар.


Уй қамоғи тарздаги эхтиёт чорасини қўллаш назарияси ва амалиётига оид масалалар.


Жиноят процессида ҳукм: назарий ва амалий жиҳатлари.


Жиноят ишларини юқори суд инстанцияларида юритишда ярашув институтини қўллаш масалалари.


Айблов ҳукми бекор қилингандан сўнг жиноят ишини мазмунан хал қилиш.


Электрон шаклдаги далиллар жиноят-процессуал категория сифатида.


Жиноят процессида оммавий ахборот воситалари материалларидан фойдаланиш масалалари.


Терговчи томонидан далилларни тўплаш текшириш ва бахолаш.


Қонуний кучга кирган суд қарорларининг қонунийлиги ва асослилигини текширишнинг процессуал тартиби.


Тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари.


Тўхтатилган жиноят ишлари бўйича ашёвий далиллар масаласи.


Жиноят процессида реабилитация институти.


Жиноят процессида процессуал чиқимлар.


Жиноят процессида адвокатларнинг ўзаро тортишув тамойилини қўллашдаги ўрнини кучайтириш.


Жабрланувчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини таъминлашга қаратилган жиноят-процессуал нормаларни такомиллаштириш масалалари.


Жиноят процессида фуқаровий даъвогарнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш.


Вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлашга қаратилган жиноят-процессуал нормаларни такомиллаштириш масалалари.


Жиноят натижасида етказилган зарарни қоплаш тартибини такомиллаштириш


Хорижий давлат ҳудудида олинган далиллардан фойдаланиш муаммолари.


Вояга етмаганлар жалб этилган ишларда психолог ва педагог иштирокининг айрим жиҳатлари.


Вояга етмаган гумон қилинувчи ва айбланувчининг жиноят иши бўйича дастлабки тергов жараёнида ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлаш.


Жиноят ишлари юритувида сунъий интеллектдан фойдаланиш истиқболлари.


Апелляция инстанция судида иш юритиш тартибининг ўзига хос хусусиятлари.


Жиноят процессининг судга қадар босқичида тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш


So`roq qilish jarayonida shaxsning huquq va erkinliklarini ta`minlash


Жиноят-процессуал қонунчилигида суд санкциялариMagistr uchun mavzular


Современные тенденции совершенствования доказывания в уголовном процессе.


Гувоҳ ва жабрланувчининг (фуқаровий даъвогарнинг) кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаш масалалари.


Суриштирувчи ва терговчининг процессуал ҳаракатлари ва қарорлари устидан шикоят қилиш механизмишини такомиллаштириш масалалари.


Терговчининг процессуал мустақиллиги кафолатларини кенгайтириш масалалари.


Далилларни бевосита ва оғзаки усулда текшириш принципини такомиллаштириш масалалари.


Жиноят ишини суд муҳокамасига тайёрлаш масалалари.


Айбланувчи иштирокида ўтказиладиган процессуал ҳаракатларни соддалаштириш тартиби.


Паспортнинг (ҳаракатланиш ҳужжатининг) амал қилишини тўхтатиб туриш тўғрисидаги мажбурлов чорасини такомиллаштириш.


Тергов ҳаракатларини видеоконференцалоқа режимида ўтказиш масалалари.


Жиноят процессида тафтиш тергов ҳаракатини такомиллаштириш масалалари.


Жиноят процессида терговга тегишлилик масалалари.


Жиноят ишларининг судловга тегишлилиги масалалари.


Жиноят иши бўйича дастлабки эшитув: назария ва амалиёт.


Жиноят-процессуал қонунчилигининг вақт ва ҳудуд бўйича амал қилишнинг ўзига хос хусусиятлари.


Терговга қадар текширувда шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилиш муаммолари.


Дастлабки тергов босқичида процессуал муддатлар.


Жиноят процессида жабрланувчининг процессуал ҳолати.


Жиноят процессида қидирув эълон қилиш институтининг ўзига хос хусусиятлари.


Дастлабки терговни тамомлашни ҳуқуқий тартибга солиш.


Шахснинг айбдорлик масаласини ҳал қилмасдан жиноят ишини тугатиш тартиби.


Жиноят ишини кўриб чикишда кассация инстанцияси судининг ваколатлари


Қамоққа олиш эҳтиёт чорасини қўллашнинг айрим муаммолари.


Гувоҳнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш.


Жиноят процессида реабилитация институтининг ўзига хос хусусиятлари.


Жиноят процессуал мажбурлов чоралари: ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари.


Янги очилган ҳолатлар бўйича жиноят ишини юритишни қайтадан бошлашнинг айрим жиҳатлари.


Шахсни жавобгарликка тортишнинг қонунийлиги ва асослилигини таъминлаш.


Апелляция инстанция судининг хусусиятлари: бугунги ҳолатлар ва муаммолар


Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларни юритишнинг замонавий муаммолари


Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал қонунчилигида холислар иштироки масалалари


Тарафларнинг тотишувчанлик тамойилини таъминлашда адвокатларнинг ролини такомиллаштириш истиқболлари


Юқори инстанция судларининг иш юритувида адвокат иштирокини таъминлаш асослари


Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув институтини қўллаш: хақиқат ва истиқболлар

Mening mavzuim
Eng ko'p tanlangan o'qituvchilar
 • Хабибуллаев Давлатжон Юлчибоевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasi
  9
 • Абзалова Хуршида Мирзиятовна

  Jinoiy odil sudlov | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
  9
 • Rahmonqulova Nilufar Hoji-Akbarovna

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Ходжаев Бахшилло Камалович

  Xususiy huquq | Biznes huquqi kafedrasi
  9
 • Имомов Нурилло Файзуллаевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
Ohirgi tanlangan mavzular
 • Ўзбекистонда оилани муҳофаза қилишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi
 • Яширин иқтисодиёт билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Ходимларни аттестациядан ўтказишнинг ҳуқуқий муаммолари

  Magistr | Mehnat huquqi kafedrasi
 • Бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммолари

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Кaдрлaр тaйёрлaш миллий дaстурини амалга оширилишининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi