Mavzular

Ortga

Bakalavr uchun mavzular


Ўзбекистон Республикасининг аироф-муҳитни муҳофаза қилишнинг замонавий концепцияси


Давлат ва ҳуқуқнинг экологик функциялари.


Фуқароларнинг экологик ҳуқуқлари: тушунчаси ва таснифи.


Фуқароларнинг экологик ҳуқуқларини суд тартибида ҳимоя қилиш.


Экологик ҳуқуқбузарлик натижасида этказилган зарарни қоплаш.


Экологик ҳуқуқбузарлик натижасида этказилган зарарни қоплаш.


Экологик ҳуқуқбузарликлар учун ҳуқуқий жавобгарликнинг самарадорлиги.


Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш соҳасидаги жиноятлар квалификациясининг ҳуқуқий муаммолари.


Ер ости бойликларидан фойдаланиш соҳасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар


Табиатдан фойдаланиш соҳасида етказилган зарар учун мулкий жавобгарлик.


Муҳофаза қилинадиган таъбий худудларнинг ҳуқуқий режими.


Экологик аудитнинг ҳуқуқий асослари.


Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш соҳасидаги жиноятлар квалификациясининг ҳуқуқий муаммолари.


Ер ости бойликларидан фойдаланиш соҳасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар


Табиатдан фойдаланиш соҳасида етказилган зарар учун мулкий жавобгарлик.


Муҳофаза етиладиган таъбий худудларнинг ҳуқуқий режими


Экологик аудитнинг ҳуқуқий асослари.


Чиқиндиларни бошқаришни ҳуқуқий тартибша солиш.


Атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги давлат бошқарувининг тамойиллари.


Атроф муҳитни муҳофаза қилишнинг иқтисодий-ҳуқуқий механизми.


Экологик қонун талабларини бузганлик учун юридик жавобгарлини такомиллаштириш.


Табиий ресурслардан фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқарувининг концепцияси.


Табиий ресурсларни муҳофаза қилишда давлат бошқаруви ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш органлари


Табиий ресурсларнинг давлат кадастри ва унинг ҳуқуқий аҳамияти


Атроф муҳит соҳасида давлат мониторинги


Ишлаб чиқариш ва жамоат экологик назорати: тушунчаси, шакллари.


Ишлаб чиқариш ва жамоат экологик назорати: тушунчаси, шакллари.


Давлат экологик экспертизаси.


Экологик ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик.


Табиий ресурслардан фойдаланувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари


Табиий ресурслардан фойдаланиш ҳуқуқининг вужудга келиш ва бекор қилиниши учун асослар.


Табиатдан фойдаланиш ҳуқуқини чеклаш: қонун ва амалиёт.


Экологик бошқарув соҳасидаги муносабатларни тартибга солишнинг шартномавий шакли


Атроф муҳит сифатини меъёрларнинг ҳуқуқий тартиби.


Фуқароларнинг қулай атроф муҳит ва унинг ҳолати тўғрисида ишончли маълумот олиш ҳуқуқий режими.


Фавқулодда вазият зоналари ва экологик офат зоналарининг ҳуқуқий режими.


Шаҳар ва бошқа аҳоли пунктларида атроф-муҳитни ҳуқуқий муҳофаза қилиш.


Қишлоқ хўжалигида атроф муҳитни ҳуқуқий муҳофаза қилиш


Саноат ва бошқа иқтисодий фаолиятни амалга оширишда атроф-муҳитни ҳуқуқий муҳофаза қилиш.


Радио ва радиация хавфсизлигини таъминлаш бўйича ҳуқуқий чоралар.


Ер ости бойликларидан фойдаланишга оид муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш.


Ер қарини муҳофаза қилишнинг экологик-ҳуқуқий чоралари.


Сувдан фойдаланиш ҳуқуқи ва унинг турлари.


Сув истеъмоли ҳуқуқи ва унинг турлари.


Ўрмондан фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солиш


Сув истеъмоли ҳуқуқи ва унинг турлари.


Ўрмондан фойдаланиш ҳуқуқини ҳуқуқий тартибга солиш.


Ўрмон ерларини ижарага беришни ҳуқуқий тартиби.


Ўрмонларни муҳофаза қилишнинг экологик-ҳуқуқий чоралари.


Овчиликни ҳуқуқий тартибга солиш.


Табиий сув ҳавзаларида балиқчилик: ҳуқуқ ва амалиёт.


Ҳайвонот дунёси обектлари ва уларнинг яшаш муҳитини муҳофаза қилишнинг экологик-ҳуқуқий чоралари.


Атмосфера ҳавоси ва озон қатлами ҳуқуқий тартибга солиш объекти сифатида.


Давлат қўриқхоналари ва давлат буюртмаларининг ҳуқуқий режими.


Табиат боғларининг ҳуқуқий режими.


Ҳайвонот ва ўсимлик дунёсининг ноёб, йўқолиб кетиши хавфи остида турган турларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш.


Атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги халқаро ҳамкорлик.


Атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги халқаро ташкилотлар.

Magistr uchun mavzular


Экология соҳасида давлат бошқаруви: назария ва амалиёт.


Сув қонунчилигини суд амалиётида қўллашнинг назарий ва амалий муаммолари.


Шаҳарларда экология ва атроф табиий муҳитини муҳофаза қилишнинг экологик ҳуқуқий тартиби.


Суғориладиган ерлардан фойдаланиш ва муҳофаза қилишни ҳуқуқий масалалари.


Чиқиндилардан фойдаланиш, утилизация қилиш ва қайта ишлашни ҳуқуқий тартибга солиш.


Табиатдан фойдаланиш ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида бошқарувни такомиллаштириш.


Экологик аудит ва уни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш.


Ўзбекистонда табиий ресурсларга нисбатан мулк ҳуқуқи муаммолари.


Экология соҳасида халқаро конвенциялар ва уларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш масалалари.


Экологик суғуртанинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.


Табиий ресурслардан трансчегаравий фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солиш.


Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг экологик-ҳуқуқий масалалари.


Иқлим ўзгариши шароитига аҳолини мослашувини ҳуқуқий таъминлаш.


Муқобил энергия манбаларидан фойдаланишни ҳуқуқий масалалари.


Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт ва импорт қилишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.


Қишлоқ хўжалиги корхоналари фаолиятини молиялаштиришнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.


Табиий сув ҳавзаларидан балиқчилик эҳтиёжи учун фойдаланишни такомиллаштириш.


Экологик қонунлар ижросини таъминлашда жамоат ташкилотларининг ролини ошириш масалалари


Тадбиркорлик мақсадларида ер участкалари беришнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.


Экологик қонун талабларини бузганлик учун юридик жавобгарликни такомиллаштириш.


Ер қонунларини бузганлик учун юридик жавобгарликни такомиллаштириш.


Давлатнинг экологик функцияси ривожининг ҳозирги замон тенденцияси.


Ўзбекистон Республикасида Экологик хавфсизликни ҳуқуқий таъминлаш муаммолари.


экологик қонунчиликни суд амалиётида қўллашнинг назарий ва амалий муаммолари


Ўзбекистон ва Россия Федерацияси ер қонунчилигининг қиёсий ҳуқуқий таҳлили.


экология соҳасида умумий ваколатли давлат органлари тизими ва уларнинг ваколатлари.


Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг экологик функцияси.


Экологик соҳада махсус ваколатли давлат органлари тизими ва уларнинг ваколатлари.


энергетик хавфсизликни таъминлашнинг ҳуқуқий асослари.


Экологик зоналарнинг ҳуқуқий масалалари


Энергетик хавфсизликни таъминлашнинг экологик-ҳуқуқий масалалари


Биологик хавфсизликни таъминлашнинг экологик-ҳуқуқий масалалари


Қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишнинг ҳуқуқий асосларинин такомиллаштириш масалалари


Муқобил энергия манбаларидан фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Иқлим ўзгариши оқибатлари: аграр соҳада озиқ-овқат хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлаш масалалари


Миллий хавфсизликнинг таркибий қисми сифатида экологик хавфсизликни ҳуқуқий таъминлаш


"Яшил" иқтисодиётга ўтишнинг асосий ҳуқуқий тамойилларини ишлаб чиқиш муаммолари


Барқарор ривожланиш соҳасида миллий мақсад ва вазифаларни ҳуқуқий таъминлаш масалалари


Экология соҳасидаги ҳалқаро шартномаларнинг аҳамияти ва уни амалга ошириш механизмларини такомиллаштириш


Барқаор ривожланиш мезонлари ва уни амалга ошириш механизмларини назарий-ҳуқуқий асослари


Трансчегаравий сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни таъминлашнинг ҳуқуқий муаммолари


Биохилма-хилликни ҳуқуқий муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни назорат қилиш масалалари

Mening mavzuim
Eng ko'p tanlangan o'qituvchilar
 • Rahmonqulova Nilufar Hoji-Akbarovna

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Ходжаев Бахшилло Камалович

  Xususiy huquq | Biznes huquqi kafedrasi
  9
 • Имомов Нурилло Файзуллаевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
 • Gulyamov Said Saidaxrarovich

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Окюлов Оманбай XXX

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
Ohirgi tanlangan mavzular
 • Ўзбекистонда оилани муҳофаза қилишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi
 • Яширин иқтисодиёт билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Ходимларни аттестациядан ўтказишнинг ҳуқуқий муаммолари

  Magistr | Mehnat huquqi kafedrasi
 • Бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммолари

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Кaдрлaр тaйёрлaш миллий дaстурини амалга оширилишининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi