Mavzular

Ortga

Bakalavr uchun mavzular


Ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatining yetarli darajada ochiq va shaffofligi ta'minlash masalalari


Xo‘jalik boshqaruvi organlari tomonidan davlatning tartibga solish va xo‘jalik funksiyalari qo‘shib olib borilishining huquqiy asoslari.


Boshqaruv jarayoniga ishlarni rejalashtirish va tashkil etishning zamonaviy innovatsion uslublarini, ilg‘or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish masalalari.


Ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini baholash mexanizmlarini takomillashtirish.


Davlat xizmatlarini ko`rsatishning ma'muriy-huquqiy tartibga solish.


Ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatida “Elektron hukumat” tizimi va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada keng joriy etish masalalari.


Otriqcha to`langan soliq summasini qaytarish tizimini takomillashtirish masalasi:xorij tajribasi.


Ma'muriy nizolarni hal qilishda sud organining o`rnini yanada oshirish chora-tadbirlari:qiyosiy-huquqiy taxlil.


Soliq to`lovchi ma'lumotlarini himoya qilishning zamonaviy usullarini yaratish.


Ma'muriy sud ishlarini yuritish prinsiplarini tatbiq etish masalalari.


Ma’muriy ishni elektron shaklda shakllantirishning o`ziga xos xususiyatlari:xorijiy tajriba.


Ma'muriy sudlar tomonidan ko`rib chiqaladigan ishlarning o`ziga xos xususiyatlari.


Ma'muriy sud hujjatlari va har bir hujjatning yuridik texnik jihatlari.


Ijro etuvchi hokimiyat organlari va boshqa ma'muriy organlar bilan o‘zaro hamkorligi mexanizmlarini takomillashtirish.


Ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatining institutsional va tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish.


Ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarini ijtimoiy-moddiy himoya qilishning zamonaviy usullarini yaratish.


Davlat xizmatchilarining maqomini belgilovchi yagona normalarini ishlab chiqish masalalari.


Davlat xizmatlarini ko‘rsatish zamonaviy usullarini tatbiq etish masalalari.


Boshqaruv jarayoniga ishlarni rejalashtirish va tashkil etishning zamonaviy innovatsion uslublarini yaratish:rivojlangan xorijiy tajribani qo`llash.


Ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini baholash mexanizmlari joeiy etish.


Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish.


Ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilishning samarali tizimini yaratish.


Davlat xizmati, davlat boshqaruvi sohasida mutaxassislar tayyorlashning maxsus tizimini ishlab chiqish masalalari.


Davlat boshqaruvi tizimiga strategik rejalashtirishning zamonaviy shakllari, innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni joriy etish.


Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy imkoniyatlari, roli va javobgarligini kengaytirish masalalari.


Davlat funksiyalarining lozim darajada bajarilishi ustidan davlat nazorati mexanizmlarini joriy etish.


Iqtisodiyot tarmoqlariga ma’muriy ta’sir ko‘rsatishni yanada qisqartirish va boshqaruvning bozor mexanizmlarini kengaytirish masalalari.


Davlat funksiyalarini jamoatchilik nazorati subyektlariga o‘tkazish yo‘li bilan tartibga solish vositalarini takomillashtirish masalalari.


Davlat va hududiy rivojlanish dasturlarini shakllantirishda hududiy ijro etuvchi hokimiyat organlarining tashabbuskorligini oshirish masalalari.


Ma'muriy shartnoma ma'muriy-huquqiy shakl sifatida.


Bank operatsiyalarini amalga oshirish jarayonida bank sirini kafolatlash masalalari


Diskretsion vakolatning qonuniyligi prinsipini amaliyotda qo`llashning ayrim masalalari


Soliq qonunchiligini buzganlik uchun javobgarlik choralarini belgilashning takomillashtirish masalalari


Soliq prinsiplarini amaliyotga tatbiq qilishning o`ziga xos jihatlari


O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti shakllanish jarayonining ochiqligi va shaffofligini ta'minlashning tashkiliy-huquqiy asoslari


Byudjetdan tashqari tashkilotlarni moliyaviy nazorat qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari


Soliq to`lovchi jismoniy shaxslarning huquqlarini himoya qilishnining ma'muriy tartib-taomillari.


Davlat byudjeti ijrosi ustidan Parlament nazoratining o`ziga xos xususiyatlari.


Ta'lim sohasini davlat tomonidan boshqarishni takomillashtyirish masalalari


Sog`liqni saqlash sohasini davlat tomonidan tartibga solishning o`ziga xos xususiyatlari


Ijro etuvchi hokimiyat organlari,ularning tarkibiy va hududiy bo‘linmalarini tashkil etish va tugatishning asoslari.


Davlat boshqaruvini byurokratlashtirishning oldini olishga qaratilgan aniq mezonlari hamda tartib-taomillarini joriy etish.


Ijro etuvchi hokimiyat organlari va ular rahbarlarining O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tegishli departamentlari bilan o‘zaro hamkorligi mexanizmlarini.


“Elektron hukumat” tizimini yanada takomillashtirish.


Ijro etuvchi hokimiyat organlariga yuklatilgan vazifalarni amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini rivojlantirish masalalari.


Aholiga davlat xizmatlari ko‘rsatishning milliy tizimini tubdan isloh qilishning muhim masalalari


Ijro etuvchi hokimiyat organlari, ularning tarkibiy va hududiy bo‘linmalarini tashkil etishning aniq mezonlari va tartib-taomillarini joriy qilish masalalari.


Ijro etuvchi hokimiyat organlari, ularning tuzilmalari va bo‘linmalarini optimallashtirish.


Ma’muriy adliya tizimini rivojlantirish masalalari:xalqaro tajriba.


Ijro etuvchi hokimiyat organlarining aniq vazifalari (funksiyalari, vakolatlari)ni va javobgarlik sohalarini belgilash masalalari.


Davlat fuqarolik xizmatini huquqiy tartibga solish


Ma'muriy sudlar tomonidan ma'muriy organlar qarorlarini haqiqiy emas deb topishning o`ziga xos jihatlari.


Davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlashda jamoatchilik nazorati


Saylov komissiyalarining xatti-harakatlari (qarorlari) yuzasidan nizolashish toʼgʼrisidagi ishlarni sudda koʼrishning oʼziga xos xususiyatlari


Elektron tijoratni soliqqa tortish

Magistr uchun mavzular


Davlat xizmatiga qabul qilishda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi huquqiy bazani takomillashtirish


Davlat xizmatida korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmi: milliy va xorijiy tajriba


Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini koʼrib chiqish tizimini takomillashtirish masalalari: qiyosiy-xuquqiy tahlil


Davlat xizmatida rotatsiya: qiyosiy-xuquqiy tahlil milliy va xorijiy tajriba


Bankomatlar va toʼlov terminallari bilan ishlashda axborotni himoya qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish


O'zbekiston Respublikasida davlat xizmati muammolari: tizimni takomillashtirish


Oʼzbekiston Respublikasida toʼlovlar va toʼlov tizimlarini huquqiy tartibga solish masalalari


Ijro hokimiyati organlari faoliyatida samaradorlikka asolangan boshqaruvni yanada takomillashtirish


Bozor iqtisodiyoti sharoitida maʼmuriy-huquqiy tartibga solishning zamonaviy usul va vositalari


Nizoni sudgacha hal qilish usuli sifatida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini kollegial eshitish mexanizmlarini joriy etish masalalari


Soliq intizomini taʼminlashning tashkiliy-huquqiy asoslari


Davlat moliyaviy nazoratining huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish


Davlat byudjeti nazoratining huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish


Maʼmuriy-yurisdiksiya jarayonining mohiyati va tuzilshi


Ғарбий Европа давлатларининг маъмурий адлия тўғрисидаги қонунчилигининг қиёсий-ҳуқуқий таҳлили


Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy imkoniyatlari, roli va javobgarligini kengaytirish masalalari.


Davlat funksiyalarining lozim darajada bajarilishi ustidan davlat nazorati mexanizmlarini joriy etish.


Davlat funksiyalarini jamoatchilik nazorati subyektlariga o‘tkazish yo‘li bilan tartibga solish vositalarini takomillashtirish masalalari.


Iqtisodiyot tarmoqlariga ma’muriy ta’sir ko‘rsatishni yanada qisqartirish va boshqaruvning bozor mexanizmlarini kengaytirish masalalari.


Davlat va hududiy rivojlanish dasturlarini shakllantirishda hududiy ijro etuvchi hokimiyat organlarining tashabbuskorligini oshirish masalalari.


Davlat boshqaruvini byurokratlashtirishning oldini olishga qaratilgan tartib-taomillarni takomillashtirish


Bozor iqtisodiyoti sharoitida maʼmuriy-huquqiy tartibga solishning zamonaviy usul va vositalari


Bozor iqtisodiyoti sharoitida maʼmuriy-huquqiy tartibga solishning zamonaviy usul va vositalari


Ijro etuvchi hokimiyat organlari vazifalari (funksiyalari, vakolatlari) va javobgarlik sohasini belgilash masalalari


Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini kollegial eshitish mexanizmlarini joriy etish masalalari


Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitda maʼmuriy tartib-taomillarni soddalashtirishning maʼmuriy-huquqiy masalalari


Ma’muriy organlar qarorlarini sud tartibida ko`rib chiqish masalalari


Jismoniy va yuridik shaxslarning dividendlariga soliq solish masalalari


Qimmatli qog'ozlar bozorini moliyaviy-huquqiy tartibga solish


Milliy va xorijiy soliq qonunchiligiga muvofiq vaqtinchalik choralar


Markazlashtirilmagan pul fondlarini moliyaviy-huquqiy tartibga solish


Auditirlik faoliyatining moliyaviy-huquqiy jihatlari


Moliyaviy nazoratni huquqiy tartibga solish


Davlatning investitsiya faoliyatini moliyaviy-huquqiy tartibga solish


Davlat moliyaviy faoliyati: mazmuni va amalga oshirish usullari


Ma'muriy odil sudlov huquqiy institut sifatida


Ma’muriy-huquqiy majburlov choralarini huquqiy tartibga solish masalalari


Davlat xizmatlari ko'rsatishda davlat nazorati va nazorati


O'zbekiston Respublikasida bank faoliyatini ma'muriy-huquqiy tartibga solish


Monopoliyaga qarshi qonun hujjatlarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik: moddiy va protsessual jihatlar


O'zbekiston Respublikasining byudjet qonunchiligini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik masalalari


Oʻzbekiston Respublikasining iqtisodiy xavfsizligini taʼminlash vositasi sifatida bojxona nazoratini maʼmuriy-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish.


Davlat fuqarolik xizmatini huquqiy tartibga solish


Islom bank tizimi, O`zbekistonda uni jorish qilish istiqbollari


Saylov komissiyalarining xatti-harakatlari (qarorlari) yuzasidan nizolashish toʼgʼrisidagi ishlarni sudda koʼrishning oʼziga xos xususiyatlari


Notarial harakatlarni amalga oshirishning ma'muriy tartib-taomillari


O'zbekiston Respublikasida raqamli bojxona tizimini rivojlantirish istiqbollari

Mening mavzuim
Eng ko'p tanlangan o'qituvchilar
 • Хабибуллаев Давлатжон Юлчибоевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasi
  9
 • Абзалова Хуршида Мирзиятовна

  Jinoiy odil sudlov | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
  9
 • Rahmonqulova Nilufar Hoji-Akbarovna

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Ходжаев Бахшилло Камалович

  Xususiy huquq | Biznes huquqi kafedrasi
  9
 • Имомов Нурилло Файзуллаевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
Ohirgi tanlangan mavzular
 • Ўзбекистонда оилани муҳофаза қилишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi
 • Яширин иқтисодиёт билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Ходимларни аттестациядан ўтказишнинг ҳуқуқий муаммолари

  Magistr | Mehnat huquqi kafedrasi
 • Бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммолари

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Кaдрлaр тaйёрлaш миллий дaстурини амалга оширилишининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi