Mavzular

Ortga

Bakalavr uchun mavzular


Рақобатни чеклашда давлат бошқаруви органларининг ўрни: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Судьялар мустақиллини таъминлашда замонавий технологияларини қўллашнинг ҳуқуқий механизми


Шахсий ҳаёт даҳлсизлиги ҳуқуқини таъминлашнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари


Вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг конституциявий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


Ахборот олиш ҳуқуқининг замонавий тенденциялари: миллий ва хорижий тажриба


O‘zbekiston Respublikasida mahalliy o‘zini o‘zi boshqarishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari va uning rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari


Рақамлаштириш шароитида давлат бошқаруви органлари фаолиятини ташкил этиш масалалари


Ўзбекистон Республикаси ҳукуматини шакллантиришнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари: қиёсий-ҳуқуқий таҳлили


O‘zbekistonda ta’lim olish huquqining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari


O‘zbekistonda raqamlashtirish sharoitida axborot izlash, olish va uni tarqatishning konstitutsiyaviy-asoslari


O‘zbekistonda elektron jamoatchilik nazoratining tashkiliy-huquqiy asoslari


O‘zbekistonda elektron jamoatchilik nazoratining tashkiliy-huquqiy asoslari


O‘zbekistonda raqamlashtirish sharoitida nodavlat notijorat tashkilotlarining tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish


O‘zbekistonda ta’lim tizimiga sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning huquqiy asoslari


O‘zbekiston Respublikasining fuqaroligi institutining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari


O‘zbekistonda davlat byudjeti ustidan parlament nazoratining tashkiliy-huquqiy asoslari


O‘zbekistonda jamoat fondlarining tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish


O‘zbekistonda ijtimoiy loyihalarni amalga oshirishda nodavlat notijorat tashkilotlari ishtirokini kengaytirishning tashkiliy-huquqiy asoslari


O‘zbekistonda diniy tashkilotlarning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari


O‘zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini raqamlashtirishning huquqiy asoslari


Davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari: qiyosiy-huquqiy tahlil


Shaxsga doir ma’lumotlarning muhofazasini ta’minlashning huquqiy asoslari


Nogironligi bo‘lgan shaxslarning davlat organlari va ularning mansabdor shaxslariga murojaat qilish huquqini ta’minlash masalalari.


Fuqarolar va yuridik shaxslarning Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish huquqi: milliy va xorijiy tajriba


Konstitutsiyaviy sud tomonidan qonunlarni sharhlash: qiyosiy-huquqiy tahlil


Sudyalar vakolat muddatining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari: qiyosiy-huquqiy tahlil


O‘zbekistonda sud tizimining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari


O‘zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilishning huquqiy asoslari


O‘zbekistonda sud hokimiyatining ichki mustaqilligini ta’minlash masalalari


Passiv saylov huquqi senzlari: qiyosiy-huquqiy tahlil


O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ijro hokimiyati faoliyati ustidan parlament nazoratini amalga oshirish vakolatlarini takomillashtirish masalalari


Qonun ijodkorligi faoliyati sifatini oshirishning konstitutsiyaviy-huquqiy masalalari


Siyosiy tizimni rivojlantirish omili sifatida fuqarolarning axborot olish huquqini ta’minlashning konstitutsiyaviy-huquqiy jihatlari


Saylov texnologiyalarining siyosiy partiyalar o‘rtasida sog‘lom raqobat muhitini shakllantirishdagi ahamiyati


Fuqarolarning davlat organlari va mansabdor shaxslariga murojaat qilish huquqini takomillashtirishning konstitutsiyaviy asoslarini rivojlantirish masalalari


Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari vakolatlarini kengaytirishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari


Shaxs huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish huquqini kafolatlash tizimini takomillashtirish masalalari


Korrupsiyaga qarshi kurashishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini takomillashtirishning konstitutsiyaviy-huquqiy jihatlari


Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga oshirishda jamoatchilik nazoratini takomillashtirish masalalari


O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumi va suverenitetini mustahkamlash muammolari


O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi jamoat palatasi faoliyatining huquqiy maqomi va qonunchilik asoslari


O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining konstitutsiyaviy-huquqiy maqomi


Konstitutsiyani o‘zgartirish chegaralari va ularning rioya yetilishi ustidan konstitutsiyaviy nazorat


O‘zbekiston Respublikasida parlament nazoratini takomillashtirish masalalari


Mahalliy boshqaruv organlari faoliyatini takomillashtirish masalalari


Davlat boshqaruvini optimallashtirish: qiyosiy-huquqiy tahlil


O‘zbekiston Respublikasida OAV erkin faoliyatining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari va kafolatlari


Ta’lim olish huquqining konstitutsiyaviy va huquqiy kafolati va ta’lim erkinligi


O‘zbekiston Respublikasi davlat va jamiyat boshqaruvida xotin-qizlarning mavqeini oshirish muammolari


Davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning tartibi va huquqiy asoslari


Mahalliy ijro hokimiyati rahbarining konstitutsiyaviy-huquqiy maqomi


O‘zbekiston Respublikasida fuqarolarning murojaatlariga parlamentda javob berishning qonunchilik asoslari


O‘zbekiston yoshlar jamoat birlashmalarini tashkil yetish va faoliyatining xususiyatlari: qiyosiy konstitutsiyaviy-huquqiy tadqiqotlar


O‘zbekistonda fuqarolarning malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqlarini amalga oshirishning konstitutsiyaviy huquqiy asoslarini takomillashtirish


Fuqarolarning mehnatga bo‘lgan konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishda kasaba uyushmalarining faoliyatini takomillashtirish


O‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatining mustaqilligini ta'minlash masalalari


Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari boshqaruv tizimini isloh etish masalalari


Oilada sog‘lom muhitni shakllantirishda mahallalar rolini oshirishning nazariy-huquqiy asoslari


Fuqarolar o‘z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning qonuniy manfaatlariga putur yetkazmasligiga oid muammolarni bartaraf etishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari


Davlat tomonidan har bir shaxsga vijdon erkinligini kafolatlashda mavjud muammolarning nazariy-huquqiy tahlili


Vazirlar Mahkamasi normativ-huquqiy hujjatlari loyihalarini ekspertizadan o‘tkazishda Adliya vazirligining roli


Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining muhokamasi masalalari


Mahalliy hokimiyatlarda mahalliy budjet nazoratini amalga oshirishda axborot texnologiyalarni joriy yetish masalalari


Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini rivojlantirish qiyosiy-huquqiy tahlil


O‘zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatda Ombudsman instituti: qiyosiy-huquqiy tahlil


Mahalliy davlat hokimiyati organlarining norma ijodkorligini takomillashtirish


Mahalliy davlat hokimiyati organlari va mansabdor shaxslarining huquqiy javobgarligi masalalari


Inson va fuqarolarning konsitutsiyaviy burchlari tahlili


Xalq deputatlari Kengashi deputatlarining faoliyatlarining kafolatlari


O'zbekistonda deputatlik nazorati yo'nalishlarini belgilashning dolzarb masalalari


O'zbekistonda deputatlik so'rovi samaradorligini oshirish masalalari


Xalq deputatlari kengashlari tomonidan hokimlarning hisobotlarini eshitish tartibini takomillashtirish


Xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining doimiy komissiyalarini shakllantirish


O'zbekistonda davlat boshqaruvini nomarkazlashtirishning huquqiy asoslari


O'zbekiston Respublikasida saylov qonunchiligini takomillashtirish masalalari


Xalq deputatlari mahalliy Kengashlariga nomzodlar ko'rsatish


O'zbekistonda deputatlik etikasini huquqiy tartibga solish


O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish huquqining mazmun va mohiyati


O'zbekiston Respublikasida ayollar huquqlarini huquqiy tartibga solinishinig kafolatlari


O'zbekiston Respublikasida mahalliy o'zini o'zi boshqarishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari va rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.


Пределы изменения Конституции и конституционный контроль за их соблюдением


Mahalliy boshqaruv organlari faoliyatini takomillashtirishda "Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi" ning roli


Hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni tezkor hal etish kafolati sifatida vazirliklar va idoralarning vakolatlarini kengaytirishning huquqiy asoslari


O'zbekiston Respublikasida OAV erkin faoliyatining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari va kafolatlari


"Uchinchi Uyg'onish" poydevorini shakllantirish kafolati sifatida ta'lim olish huquqining konstitutsiyaviy va huquqiy kafolati va ta'lim erkinligi


O'zbekiston Respublikasi davlat va jamiyat boshqaruvida xotin-qizlar maqomini oshirish muammolari


Atrof muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslari: milliy va xalqaro tajriba


Elektron hukumatni qonuniy tartibga solishning qiyosiy-huquqiy tahlili: Yaponiya va Singapur tajribasi


Rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotni qonuniy tartibga solish


Din erkinligi va qonun ustuvorligining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari


Kiber makonda shaxsiy daxlsizlik huquqi


Davlat boshqaruvida zamonaviy usullarni qo'llash: milliy va xalqaro huquqiy jihatlar


Butunjahon Internet tarmog'i resurslaridan foydalanishga bo'lgan konstitutsiyaviy inson huquqlarini amalga oshirish


Mahalliy davlat hokimiyati organlarini samarali boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanish


Internet ijodkorligi, kommunikativ erkinlik va konstitutsiyaviy huquqlarning nisbati


Kiber makonda axborot xavfsizligini ta'minlash: milliy va xalqaro huquqiy jihatlar


O'zbekiston Respublikasi tomonidan kosmik makonni o'rganish va ulardan foydalanish huquqi: qiyosiy-huquqiy tahlil


Erkin harakatlanish, yashash va yashash joyini tanlash, O'zbekiston Respublikasi huduiga kirish va undan chiqishga bo'lgan konstitutsiyaviy huquq: nazariya va amaliyot masalalari


Oliy ta'lim tizimida o'qitish erkinligi va ilmiy ijod erkinligini konstitutsiyaviy-huquqiy tartibga solish


O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini isloh qilishning nazariy muammolari


O'zbekistonda advokatlar palatasining huquqiy maqomi:konstitutsiyaviy-huquqiy tahlil


Ўзбекистонда давлат бошқарувини такомиллаштиришда президентлик институтининг ўрни

Magistr uchun mavzular


Сиёсий партияларнинг маҳаллий вакиллик органлари фаолиятидаги иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларининг Олий Мажлис билан ҳамкорлигининг ташкилий-ҳуқуқий механизмини такомиллаштириш


Ўзбекистонда оммавий ахборот воситалари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.


Ўзбекистон Республикаси Президентлигига сайловни ташкил этиш ва ўтказишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмини такомиллаштириш


Ўзбекистонда прокуратура органларининг вакиллик органлари билан ўзаро муносабатларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш.


Ўзбекистонда прокуратура органларининг ижро ҳокимияти органлари билан ўзаро муносабатларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш.


Ўзбекистонда диний ташкилотлар ва бирлашмалар фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.


Масофавий таълимнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш.


Давлат бошқарувини демократлаштириш жараёнида президентлик институтини такомиллаштириш муаммолари.


Давлат ҳокимияти тизимида ротация институти: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Дуал таълим ҳуқуқий асосларини шакллантириш: ташкилий-ҳуқуқий масалалар


Дуал таълим ҳуқуқий асосларини шакллантириш: ташкилий-ҳуқуқий масалалари


Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ҳуқуқий мақоми:қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Кaдрлaр тaйёрлaш миллий дaстурини амалга оширилишининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари


Маҳаллий вакиллик органлари томонидан ҳоким фаолиятини назорат қилишнинг ҳуқуқий механизми


Globallashuv davrida shaxslarning o‘z sha'ni va obro‘siga qilingan tajovuzlardan, shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanishga bo‘lgan huquqlarini amalga oshirishning konstitutsiyaviy huquqiy asoslarini takomillashtirish


Insonlarning bilim olishga bo‘lgan konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlashning huquqiy asoslarini takomillashtirish


O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida ham, uning tashqarisida ham o‘z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko‘rsatishda mavjud muammolarning nazariy huquqiy tahlili va yechimi


4. Пандемия шароитида инсон ва фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш масалалари: миллий ва хорижий тажриба


Позитив дискриминациянинг фуқаролар тенг ҳуқуқлилигига нисбатан таъсири: конституциявий-ҳуқуқий масалалар


Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқ устуворлиги тамойилини конституциявий-ҳуқуқий таъминлаш: назария ва амалиёт масалалари


Хусусий мулкнинг дахлсизлигини таъминлашда давлат ҳокимияти органлари ваколатларини чеклашнинг конституциявий-ҳуқуқий масалалари


Давлат хокимияти органлари ва уларнинг раҳбарлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


Konstitutsiyaviy sud tomonidan fuqarolar va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqishning huquqiy asoslari: qiyosiy-huquqiy tahlil


Ўзбекистон Республикасида нотариат фаолиятининг конституциявий-ҳуқуқий асослари


O'zbekistonda vijdon erkinligining tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish


Давлат хокимияти органлари ва уларнинг раҳбарлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорларининг очиқлиги ва шаффолигини таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


Ўзбекистонда давлат органлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг ташкилий-ҳуқуқий масалалари

Mening mavzuim
Eng ko'p tanlangan o'qituvchilar
 • Ходжаев Бахшилло Камалович

  Xususiy huquq | Biznes huquqi kafedrasi
  9
 • Окюлов Оманбай XXX

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
 • Gulyamov Said Saidaxrarovich

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Хабибуллаев Давлатжон Юлчибоевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasi
  9
 • Rahmonqulova Nilufar Hoji-Akbarovna

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
Ohirgi tanlangan mavzular
 • Internet texnologiyalaridan foydalangan holda tovarlarni sotishni huquqiy tartibga solish

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
 • Ўзбекистонда давлат органлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг ташкилий-ҳуқуқий масалалари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi
 • Давлат хокимияти органлари ва уларнинг раҳбарлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi
 • Лафзсизлик тўлови мажбуриятни таъминлаш усули сифатида

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
 • Акциядорлик жамиятида дивиденд тўлашни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш масалалари

  Xususiy huquq | Biznes huquqi kafedrasi